...samen, in verbinding, een welkom voor de baby,
voorbereiden op bevalling en ouderschap

Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding

Een goede start

Gefeliciteerd met dit nieuwe leven in je leven! Het is een periode die gepaard gaat met allerlei veranderingen - lichamelijk, emotioneel en relationeel. Je gaat van een twee-eenheid een drie-eenheid worden...

Er is aandacht voor al deze aspecten én voor het kindje zelf. Je leert het al kennen door er contact mee te maken. Dat geeft zowel je kind als jezelf als ouder een goede start.

I. Samen zwanger zijn

* Contact maken met jullie kindje (1e bijeenkomst).

Wanneer je jouw handen op de buik legt zal jouw kindje hierop reageren. Door een uitnodigende, liefdevolle aanraking ervaart het dat het welkom is. Vanuit dit gevoel weet het dat het er mag zijn: de basis om zich veilig te weten op aarde. op deze manier samen contact te maken hou je ook het contact met elkaar.

* Ruimte maken (2e en 4e bijeenkomst).

Als moeder moet je ruimte maken voor het steeds groter wordende kind in jouw buik, letterlijk en ook figuurlijk. Je leert hoe je dat kan doen en je partner leert hoe hij jou daarin kan begeleiden.

* Vanuit jouw hart contact maken met het wezen van jullie kind (3e bijeenkomst).

Wat komt jullie kindje bij jullie doen en wat betekenen jullie voor haar/hem? Op welke kwaliteiten van elkaar wordt een beroep gedaan? Wat zijn de aandachtspunten om in liefde en in harmonie samen te kunnen zijn? Van deze inzichten heb je alle drie de rest van jullie leven profijt.

II. Voorbereiden op de bevalling

* Geboorteproces en weeënopvang (5e bijeenkomst)

Er is aandacht voor jullie wensen met betrekking tot de bevalling en hoe je eigen geboorteproces van invloed kan zijn op de bevalling. We gaan verschillende houdingen uitproberen om de bevalling zo soepel mogelijk te laten verlopen en hoe de partner in elke houding tot steun kan zijn.

* De pijn draaglijk houden en jouw kindje volgen (6e bijeenkomst).

Ontdekken hoe je met pijn omgaat, hoe je pijn kunt verzachten en hoe je contact kan houden met je kindje tijdens het hele geboorteproces. Verder ook hoe je de persweeën kunt opvangen.

* De overgang van baarmoeder naar moeder aarde (7e bijeenkomst).

Deze overgang zo soepel mogelijk laten verlopen is het thema van de laatste bijeenkomt voor de bevalling. Verder wat tips met betrekking tot de eerste tijd.

III. NA DE BEVALLING

* Op verhaal komen (8e bijeenkomst - ongeveer 6 weken na de bevalling).

Wat waren jullie ervaringen tijdens en na de geboorte? Hoe is het nu met moeder, met de partner, met samen? Hoe is het met jullie kindje? Wat is er nu nodig?

* De buik weer vullen.

Na jouw kindje negen maanden te hebben gedragen kan jouw buik heel leeg voelen. De partner kan jou helpen om weer vertrouwd te raken met jouw buik.

* Belangrijkste principes van ouderschap (9e bijeenkomst).

Ouderschap is een kunde die we afkijken van onze ouders en anderen. Vaak resulterend in: zo wil ik het wel, zo wil ik het niet. De laatste bijeenkomst is gewijd aan een aantal ondersteunende richtlijnen voor het ouderschap, toegespitst op de aandachtspunten uit de derde bijeenkomst.

EXTRA

Buiten dit basisaanbod bestaat er ook de mogelijkheid om uitgebreider contact te maken met de ziel van je kind. Walter Makichen heeft hiertoe mooie oefeningen aangereikt.

Ook kan het kan zijn dat de bevalling niet zo is gelopen als je gewenst had en je deze ervaring graag een plek wilt geven.

TOT SLOT

Je kunt gebruik maken van dit hele pakket of van die delen die jullie aanspreken.

De eerste bijeenkomst vindt plaats rond de vierde maand, elke volgende ongeveer drie weken later.

Elke bijeenkomst duurt een uur.

Data en tijdstippen in overleg.