Invalshoeken

In het traject dat we gaan maak ik gebruik van een aantal invalshoeken en methoden, afgestemd op de mens die je bent èn de vraag die je hebt.

Holisme

“De holistische visie gaat ervan uit dat alles met alles samenhangt: lichaam en geest, ziek en gezond, mannelijk en vrouwelijk, gevoel en verstand, overtuigingen en ervaringen, harmonie en disharmonie, ego en Zelf, mens en kosmos - de twee kanten van een zelfde medaille.

Dat biedt een verruimend perspectief. In plaats van ons te verzetten tegen moeilijkheden en tegenslagen kunnen we op zoek gaan naar oorsprong, zin en betekenis.

Enneagram

enneagram“Ken u zelve” is een eeuwenoude oproep aan de mens en komt tegemoet aan onze behoefte om een antwoord te vinden op de vraag: “Wie ben ik werkelijk?”
Via het Enneagram, een systeem van negen persoon-lijkheidstypen, krijgen we een beter begrip over onszelf en voor onszelf: onze diepste drijfveren, kwaliteiten en valkuilen, beperkingen en mogelijkheden. We krijgen vooral ook zicht op hoe we onszelf verder kunnen helpen op onze ontwikkelingsweg. Via het Enneagram kunnen we anderen met wie we direct te maken hebben beter begrijpen èn onze relatie tot hen op waarde schatten.

Transactionele Analyse

(met uitstapjes naar Gestalt en psychosynthese en als verdieping Pad-werk). We denken van onszelf dat we een eenheid zijn en dat we gebruik maken van ons bewustzijn en ons vermogen tot doen. De werkelijkheid is anders: ieder mens bestaat uit vele ik-jes die vaak nauwelijks weet hebben van elkaar. Over het algemeen reageren we eerder vanuit onbewuste motieven dan dat we bewust handelen. Een of meerdere van die
ik-jes kunnen ervoor zorgen dat we nu in de problemen zitten. Gelukkig hebben we er nog meer en ook een overkoepelend Zelf: ons ware wezen - hiervan moeten we het uiteindelijk hebben. Door contact te maken met al deze delen krijgen we er zicht op. Door dit perspectief kunnen we effectiever en adequater handelen.

Karakterstructuren

In onze ontwikkelingsgang zetten we een aantal stappen.
Meestal blijven we haken bij een van deze stappen vanwege de onvervuldheid van een bepaalde behoefte. De manier waarop we op die frustratie reageren, zet de vicieuze cirkel in gang van frustratie op frustratie. Door zicht te hebben op ons reactiepatroon en te weten wat onze oorspronkelijke behoefte is, kunnen we uit deze cirkel stappen en effectief voor vervulling zorgen.

Haptonomie

Haptonomie helpt je om je lichaam weer te voelen als belangrijke bron van informatie of iets wel of niet goed is voor jouw. Via de aanraking voelen wat je waarneemt zonder het ene weg te redeneren of het andere recht te praten. Haptonomie helpt jou om weer goed in jouw lichaam te komen en daardoor in de situatie en in jouw leven. Het leert jou omgaan met belasting. Het helpt jou flexibel te reageren en vooral om je te kunnen verbinden met jezelf en de wereld om jou heen (mensen, activiteiten, materie, enzovoort).

Bachbloesems

bachBachbloesems bieden jou die kwaliteiten die jou ontbreken en die je juist nu goed kan gebruiken. Het heerlijke is dat voor alles een kruid is gewassen waarvoor je alleen maar je mond hoeft te openen om dit goede tot je te nemen. Naast de Bachbloesems kunnen er ook andere resonantiemiddelen worden ingezet zoals Cosmic & Flowerremedies, Healing Arts, en de Meesteressences.

Lichtwerk

Wij mensen zijn ‘Wezens van Licht op weg naar het Licht’ (Emmanuel) en tegelijkertijd ook heel bang voor onze grootheid (Marianne Williamson). Via Lichtwerk raak je vertrouwd met je grootheid en kan je vanuit een ander perspectief je leven bezien en ervaren, je lichamelijke, emotionele en psychische kwetsuren helen, en in contact met onvoorwaardlijke Liefde de Hemel op Aarde brengen…